Tábori struktúra

 • Hajóácsok
  • Hajóorvosok
  • Felfedezők
   • Fedélzetmester vezető
    • Fedélzetmesterek
   • Kormányos vezető
    • Kormányosok
   • Kapitány vezető
    • Kapitányok
   • Halász vezető
    • Halászok
   • Egészség őrzői
  • Révkalauzok
Főoldalon a váltóban megjelenő cikkek.
Célunk, hozzájárulni a kialakult, gyermekeket és fiatalokat érintő hátrányos helyzet következményeinek mérsékléséhez. Ennek elérése érdekében a Bárka tábor kiemelt céljai:
Általános kategória minden olyan cikknek, ami nem tartozik más kategóriához. (Szükséges, hogy mégis megjelenhessen az oldalon.)
Köszönetet mondunk mindazon vállalatoknak, akik támogatják küldetésünket. Partnereink, akik bizalmat szavaznak nekünk:
Ők a táborvezetők, feladatuk az egész tábor összefogása és koordinálása, hiszen ők teremtik meg az egész hajó biztonságát, stabilitását. A táborvezetők teljes körű felelősséggel tartoznak a táborért: ők felelnek annak sikeréért, gördülékenységéért és elszámolhatóságáért, az egész tábor rendjéért. A tábor ideje alatt nemcsak a táborozókra, de a táboroztatókra is figyelnek és irányítják munkájukat.
A tábor mentőtisztből és mentő-szakápolóból álló egészségügyi csapata. Ők felelnek a táborozók egészségügyi biztonságáért, gondoskodnak a sürgősségi betegellátásról, kríziskezelésről, kórházi háttérről, komplex egészségügyi ellátást biztosítva a táborban.
Ők a turnusvezetők, akik a tábor életét szervezik. Az ő feladatuk a táborban a biztonságos, támogató légkör megteremtése és fenntartása, valamint a tábor operatív feladatainak összefogása.
A felnőtt kísérők, akik a gyerekekkel érkeznek a különböző intézményekből. A Révkalauzok felelnek a gyerekek biztonságos utazásáért. A táborban felelősséget vállalnak a gyerekek testi és lelki egészségének megőrzéséért, valamint a tábor vezetésével és szolgálóival együttműködve aktívan közreműködnek a tábor sikeres lebonyolításában.
Ők fogják össze és koordinálják a fedélzetmesterek munkáját. Ezenkívül szakmai és érzelmi támogatást nyújtanak a fedélzetmestereknek.
Ők felelnek a kormányosok munkájáért, fogják össze és koordinálják a programokat, ezenkívül szakmai és érzelmi támogatást nyújtanak a kormányosoknak.
Ők felelnek a kapitányok munkájáért, fogják össze és koordinálják a délelőtti élménypedagógiai foglalkozásokat. Ezenkívül szakmai és érzelmi támogatást nyújtanak a kapitányoknak.
Ők fogják össze és koordinálják a halászok munkáját. Ezenkívül szakmai és érzelmi támogatást nyújtanak a halászoknak.
Egészségfejlesztő szakemberek, akik egészséges életmódot népszerűsítő programokat tartanak a tábori foglalkozások keretében, olyan tevékenységeket alakítanak ki, amelyek a gyerekek egészségkulturáltsági szintjének emelésével egyidejűleg a megszerzett ismereteket aktív magatartássá formálják.
Ők az önkénteseink, a csoportjukba tartozó gyerekek egésznapos tevékenységének koordinátorai. Feladatuk a tábor napi életének szervezése, a gyerekek mindennapi rutinjainak, higiénés tevékenységének támogatása, biztosítása. Ugyanúgy feladatukhoz tartozik a gyerekek segítése az étkezésben, ellátásuk biztosítása. Feladatuk a gyerekek elkísérése a reggeli, esti és össztábori ceremóniákra (pl. reggeli áhítat), ezek során a táborozók részvételének támogatása, a délutáni csendespihenő felügyelete, a gyerekek strandra kísérése, az esti program után a takarodó körüli feladatok ellátása, az egyéni és csoportigények felmérése, kielégítése, a biztonságos, nyugodt és szeretetteljes légkör kialakítása, valamint az esetleges fennakadások áthidalása, megoldása.
Ők az animátorok, ők felelnek a turnusokban a délutáni és esti programok megvalósulásáért. A Kormányosok állítják össze és vezetik le a szabadidős programok játékait. Feladatkörükbe tartozik a játéktanítás, játékvezetés/animálás, és a gyerekek biztonságának felügyelete játék közben. A Kormányosok gondoskodnak a strandon és a Balatonban történő szórakoztatásról és játékokról.
Ők az élménypedagógiai foglalkozásvezetők, ők felelnek a gyerekek saját-élmény alapú fejlesztéséért, amelynek fő terepe a délelőttönként zajló fejlesztő-foglalkozás. Feladatuk a gyerekek érzelmi, erkölcsi és fizikai biztonságának megfelelő élménypedagógiai foglalkozások tervezése, szervezése, lebonyolítása, feldolgozása és értékelése.
Teológus hallgatók, általuk tölti be a Bárka tábor azt a szerepet, amelyre hivatottak vagyunk az egyházban, az evangélium továbbadását. Ehhez a halászok imatámogatást és imahátteret nyújtanak a reggeli és esti napi áhítatok megtartásával, lefekvés előtti lelki beszélgetések, imaközösségek szervezésével, lelki alkalmak vezetésével, záró istentisztelet tartásával, lelkigondozás és imaszolgálat nyújtásával, ezáltal lehetőséget biztosítva a tábor minden lakója számára hite megélésére és elmélyítésére.

Tábori struktúra

 • Hajóácsok
  • Hajóorvosok
  • Felfedezők
   • Fedélzetmester vezető
    • Fedélzetmesterek
   • Kormányos vezető
    • Kormányosok
   • Kapitány vezető
    • Kapitányok
   • Halász vezető
    • Halászok
   • Egészség őrzői
  • Révkalauzok
Főoldalon a váltóban megjelenő cikkek.
Célunk, hozzájárulni a kialakult, gyermekeket és fiatalokat érintő hátrányos helyzet következményeinek mérsékléséhez. Ennek elérése érdekében a Bárka tábor kiemelt céljai:
Általános kategória minden olyan cikknek, ami nem tartozik más kategóriához. (Szükséges, hogy mégis megjelenhessen az oldalon.)
Köszönetet mondunk mindazon vállalatoknak, akik támogatják küldetésünket. Partnereink, akik bizalmat szavaznak nekünk:
Ők a táborvezetők, feladatuk az egész tábor összefogása és koordinálása, hiszen ők teremtik meg az egész hajó biztonságát, stabilitását. A táborvezetők teljes körű felelősséggel tartoznak a táborért: ők felelnek annak sikeréért, gördülékenységéért és elszámolhatóságáért, az egész tábor rendjéért. A tábor ideje alatt nemcsak a táborozókra, de a táboroztatókra is figyelnek és irányítják munkájukat.
A tábor mentőtisztből és mentő-szakápolóból álló egészségügyi csapata. Ők felelnek a táborozók egészségügyi biztonságáért, gondoskodnak a sürgősségi betegellátásról, kríziskezelésről, kórházi háttérről, komplex egészségügyi ellátást biztosítva a táborban.
Ők a turnusvezetők, akik a tábor életét szervezik. Az ő feladatuk a táborban a biztonságos, támogató légkör megteremtése és fenntartása, valamint a tábor operatív feladatainak összefogása.
A felnőtt kísérők, akik a gyerekekkel érkeznek a különböző intézményekből. A Révkalauzok felelnek a gyerekek biztonságos utazásáért. A táborban felelősséget vállalnak a gyerekek testi és lelki egészségének megőrzéséért, valamint a tábor vezetésével és szolgálóival együttműködve aktívan közreműködnek a tábor sikeres lebonyolításában.
Ők fogják össze és koordinálják a fedélzetmesterek munkáját. Ezenkívül szakmai és érzelmi támogatást nyújtanak a fedélzetmestereknek.
Ők felelnek a kormányosok munkájáért, fogják össze és koordinálják a programokat, ezenkívül szakmai és érzelmi támogatást nyújtanak a kormányosoknak.
Ők felelnek a kapitányok munkájáért, fogják össze és koordinálják a délelőtti élménypedagógiai foglalkozásokat. Ezenkívül szakmai és érzelmi támogatást nyújtanak a kapitányoknak.
Ők fogják össze és koordinálják a halászok munkáját. Ezenkívül szakmai és érzelmi támogatást nyújtanak a halászoknak.
Egészségfejlesztő szakemberek, akik egészséges életmódot népszerűsítő programokat tartanak a tábori foglalkozások keretében, olyan tevékenységeket alakítanak ki, amelyek a gyerekek egészségkulturáltsági szintjének emelésével egyidejűleg a megszerzett ismereteket aktív magatartássá formálják.
Ők az önkénteseink, a csoportjukba tartozó gyerekek egésznapos tevékenységének koordinátorai. Feladatuk a tábor napi életének szervezése, a gyerekek mindennapi rutinjainak, higiénés tevékenységének támogatása, biztosítása. Ugyanúgy feladatukhoz tartozik a gyerekek segítése az étkezésben, ellátásuk biztosítása. Feladatuk a gyerekek elkísérése a reggeli, esti és össztábori ceremóniákra (pl. reggeli áhítat), ezek során a táborozók részvételének támogatása, a délutáni csendespihenő felügyelete, a gyerekek strandra kísérése, az esti program után a takarodó körüli feladatok ellátása, az egyéni és csoportigények felmérése, kielégítése, a biztonságos, nyugodt és szeretetteljes légkör kialakítása, valamint az esetleges fennakadások áthidalása, megoldása.
Ők az animátorok, ők felelnek a turnusokban a délutáni és esti programok megvalósulásáért. A Kormányosok állítják össze és vezetik le a szabadidős programok játékait. Feladatkörükbe tartozik a játéktanítás, játékvezetés/animálás, és a gyerekek biztonságának felügyelete játék közben. A Kormányosok gondoskodnak a strandon és a Balatonban történő szórakoztatásról és játékokról.
Ők az élménypedagógiai foglalkozásvezetők, ők felelnek a gyerekek saját-élmény alapú fejlesztéséért, amelynek fő terepe a délelőttönként zajló fejlesztő-foglalkozás. Feladatuk a gyerekek érzelmi, erkölcsi és fizikai biztonságának megfelelő élménypedagógiai foglalkozások tervezése, szervezése, lebonyolítása, feldolgozása és értékelése.
Teológus hallgatók, általuk tölti be a Bárka tábor azt a szerepet, amelyre hivatottak vagyunk az egyházban, az evangélium továbbadását. Ehhez a halászok imatámogatást és imahátteret nyújtanak a reggeli és esti napi áhítatok megtartásával, lefekvés előtti lelki beszélgetések, imaközösségek szervezésével, lelki alkalmak vezetésével, záró istentisztelet tartásával, lelkigondozás és imaszolgálat nyújtásával, ezáltal lehetőséget biztosítva a tábor minden lakója számára hite megélésére és elmélyítésére.